Ідеологія – це соціально-філософська категорія, яка позначає ступінь суспільної свідомості. Вона являє собою систему різних суспільних поглядів, включаючи політику, право, естетичну складову, мораль, філософію і релігію.

Ідея здатна захопити розуми мільйонів

Кожне з цих напрямків є інструментом оцінки і усвідомлення того, як люди ставляться до соціальної дійсності.

Застосування терміна «ідеологія» вперше мало місце в XVIII столітті з подачі мислителя Дестю де Траси, який назвав так науку про загальних законах освіти ідей. Як повноцінна дисципліна, вона не повинна була змістовно відрізнятися від будь-якої іншої науки, при цьому істотно перевершуючи їх за рахунок інтегруючої ролі у соціальному пізнанні.

Які бувають політичні погляди. Каже експерт Дмитро Гусєв З початку свого існування поняття ідеології було предметом постійної конфронтації – інформаційна війна досі йде між двома протиборчими сторонами, на одній з яких влаштувалися теоретики (ідеологи), а на іншій – практики (політики).

Основні ідеологічні концепції

У сучасному суспільстві гармонійно уживаються різні ідеології. Деякими напрямками приділяється велика частина уваги протягом тривалого часу, у зв’язку з чим, вони успішно реалізуються в соціальній практиці. Існує три гілки формування ідеологій:

Ідеологія. Відповіді на запитання •Ліва – підрозділяється на комунізм і соціалізм, які, в свою чергу, формують ряд інших ідеологічних відгалужень;

•Центристська;

•Права – найпоширенішими є відгалуженнями лібералізм і консерватизм.

Поняття ідеології – Арсеній Хитров

Ліві ідеології

Час виникнення терміна «ліві» збігається з французькою революцією в 1789-1799 рр., коли проводилися Установчі збори. Саме в лівому крилі парламенту розсідалися депутати, які є прихильниками радикального зміни існуючого ладу. З тих пір прийнято вважати лівими тих, хто відноситься до прогрессистам, радикалам, «реформаторам».

Комунізм

В якості фундаменту для формування комунізму став марксизм, який у XIX столітті в противагу лібералізму сформував популярне на той час вчення про необхідність побудови більш справедливого суспільства. Згідно доводам даної ідеології, комунізм здатний покінчити з експлуатацією людини, подолавши всі види відчуження простих людей від влади, власності і результатів праці.

КПРФ можна віднести до лівого руху

Соціалізм

Соціалізм, ідеологія, переслідує принципи рівності людей і справедливості у суспільстві. В даному випадку рівність трактується, як зберігаються на державному рівні рівні можливості всіх членів суспільства, з точки зору соціальної та економічної складових. Для соціальної ідеології найвищою цінністю є колективне благо, досягнення або збереження якого допускає принесення в жертву будь-яких індивідуальних інтересів.

Ліві і праві

Центристська ідеологія

Політичне втілення центристської ідеології – соціал-демократизм, який, по суті, зароджувався, як одна з течій марксизму. На думку соціал-демократів, ряди яких все більше поповнюють жінки-політики, досягнення соціальної рівності у суспільстві не сприймає насильства і революційних заходів – політичні та економічні позиції буржуазії здатні піддатися під дією демократичного тиску.

Права ідеологія

Традиційно склалося, що права ідеологія ставить економічні або національні цілі вище суспільного блага і егалітаристських цінностей, таких як рівні права людини або шанси в досягненні цілей, для всіх верств населення.

Класифікація ідеологій

У часи французької революції 1789-1799 рр. правими вважалися політики, які віддають перевагу консервативну точку зору – ті, кого влаштовувало поточне положення справ.

Лібералізм

Прихильники ліберальних поглядів сповідують індивідуальну свободу, навіть якщо вона суперечить суспільству з його традиціями. Базисна цінність лібералізму – це свобода індивіда, яка може бути обмежена лише вираженням свободи волі інших індивідів. Дане ідеологічна течія не сприймає упереджень і забобонів, віддаючи перевагу відкритість усьому новому і прогресивному.

Боротьба послідовників лібералізму і консерватизму ведеться в Росії протягом століть

Консерватизм

Основою консерватизму як ідеології, є принцип повного і беззастережного слідування традиціям і звичаям, що склалися в суспільстві. На думку консерваторів, будь-яка зміна – соціальне зло, що несе за собою неприємності і катастрофи.

Механізми формування ідеологій

Кожне політичне перевагу носить суто індивідуальний характер, так само як і людина. Але насправді, число переваг зовсім не дорівнює кількості людей, оскільки багато соціальні групи схожі у своїх поглядах. Навіть незважаючи на розбіжності різною мірою, щодо тих чи інших питань, ідеологія здатна об’єднувати маси.

За весь час існування людства були вироблені різні соціально-політичні концепції, і кожна з них мала своїх прихильників. Що стосується прихильності різних політичних вподобань, то вирішальними чинниками тут є соціальний статус, освіта, вік і суспільні традиції.

Невзоров: «Всяка ідеологія омерзительна» Редакція bestfacts.com.ua сподівається, що стаття була вам корисна і рекомендує ознайомитися з матеріалом про наймолодших депутатів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: